Blog

BEZOEK AAN TWEEDE KAMER

Deze keer weer een gastbijdrage van Niek Flipse. Niek was op 12 februari uitgenodigd om het sportdebat in de Tweede kamer bij te wonen. Hij maakte daar o.a. kennis met enkele Kamerleden onder wie Michiel van Nispen. Michiel is zelf een verdienstelijk hardloper en won vorig jaar nog de JARO uurloop op de Stelleplas. Hieronder Niek zijn verhaal.

Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. We hebben bij de Kamerleden goed kunnen overbrengen dat de sportverenigingen in onze samenleving een grote maatschappelijke taak hebben, maar dat veel verenigingen helaas op veel punten in nood verkeren. Ze kunnen onvoldoende goede vrijwilligers vinden, de kosten blijven stijgen, de wet- en regelgeving zit in de weg, en de overheid is te veeleisend met vragenlijsten en enquêtes.

Die nood hebben we uitvoerig en nadrukkelijk bij de Kamerleden kunnen neerleggen. Er is zelfs een motie in voorbereiding, waarin de Kamer wordt gevraagd, zich het lot van sportverenigingen serieus aan te trekken en maatregelen te treffen. De motie maakt een goede kans om aangenomen te worden.

De dag van het bezoek van de Nederlandse sportwereld (dd. maandag 12 februari) aan de nieuwe Tweede Kamer was niet willekeurig gekozen. Die dag behandelde de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderdeel Sport van de Rijksbegroting 2024. De Nederlandse sportwereld vond dat een uitstekende gelegenheid om kennis te gaan maken met de ‘oude’ en nieuwe Kamerleden en om de begrotingsvergadering van de commissie bij te wonen.

Het Register voor Verenigingsbesturen (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateurvoetbal (BAV) nodigden belangstellende verenigingsbestuurders uit voor die trip. Uiteindelijk ondernamen 50 bestuurders uit het hele land de reis naar Den Haag.

Sinds kort ben ik co-voorzitter van de korfbalvereniging Blauw Wit in Kloetinge. Op grond daarvan ben ik ingeschreven in het register voor verenigingsbestuurders. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen, om zo’n mooie kans ongebruikt voorbij te laten gaan. Daarom heb ik me aangemeld voor het overleg vooraf en voor de commissievergadering. Ik was overigens de enige Zeeuw in het sportgezelschap.

Van de Tweede Kamercommissie voor VWS waren de hele dag 8 leden aanwezig. Met drie van hen hebben we voorafgaand aan de commissievergadering indringend kunnen spreken, te weten Mohammed Mohandis (GL/PvdA), Michiel van Nispen (SP) en Inge van Dijk (CDA). Andere bestuurders zijn weer met andere Kamerleden in conclaaf geweest.

De sportbestuurders overhandigden de Kamerleden een nota, die vorig jaar door de RVVB en de BAV was opgesteld, en dit jaar nog werd geactualiseerd. In dat stuk wordt de precaire positie van de Nederlandse sportverenigingen toegelicht. Daartoe waren 500 clubs uitgebreid ondervraagd. Ik nam uit Goes ook een groslijst van knelpunten mee van de Goese sportverenigingen. De 10 klachten die daarin worden opgesomd en de 10 suggesties die daarin ter verbetering worden gedaan, blijken voor vrijwel alle sportverenigingen in Nederland te gelden.

Volgens de RVVB ‘staan de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in Nederland op het spel’. Belangrijke overheidsdoelstellingen voor sport in het algemeen (rondom gezondheid, bewegen, participatie en sociale cohesie) lijken niet gehaald te gaan worden. Daarom vraagt de Nederlandse sportwereld de nieuwe regering daarmee aan de slag te gaan. Immers, veel sportverenigingen voelen zich onvoldoende gehoord en gezien door de regering en wensen daarom een minister voor Sport die in woord en daad voor sportverenigingen strijdt en opkomt. Het is echter niet voldoende om de Kamerleden te informeren over de noden van de sportverenigingen, maar ook dringend noodzakelijk om met de Kamerleden in contact te blijven teneinde beter sportbeleid te realiseren.

De Kamerleden van de commissie voor VWS konden het bezoek van de sportwereld aan Den Haag wel waarderen. “Het was goed, dat jullie er waren. Jullie hebben ervoor gezorgd, dat het debat grotendeels over jullie positie ging. We blijven met alle middelen die we hebben, pushen om jullie positie te versterken”, aldus liet Tweede Kamerlid (en lid van de Kamercommissie) Mohammed Mohandis  achteraf weten. “Door jullie aanwezigheid blijven we, naar ik hoop, de noden van de verenigingen op de politieke agenda houden”.

De publicitaire belangstelling voor het bezoek van de sportwereld aan de Kamerleden was overigens groot. Reeds in de ochtenduitzendingen van SBS6 en WNL werden de sportbestuurders ondervraagd over hun wensen en gedachten. Foto: Niek en Michiel van Nispen.

1 Comment

  • Gérard Bras on februari 22, 2024

    Ik heb stukje gelezen van Niek Flipse
    Het was goed stukje ze moeten in nl de sport gratis maken en als examenvak doen . Groetjes ac de door bijter

Geef Commentaar