Blog

DE TAAK VAN EEN WEDSTRIJDLEIDER

Toen ik begin jaren 80 de cursus wedstrijdleider/scheidsrechter van toen de KNAU volgde, moesten we veel regeltjes uit het wedstrijdreglement leren. Eén van die regels is me altijd bijgebleven: als een werper of polsstokspringer met pleisters aan zijn/haar vingers verschijnt, moet je controleren of hij/zij op die plek echt een wond heeft en dat het niet is om meer grip te hebben.

Dit soort pietluttigheden zijn echter niet de voornaamste taak van een wedstrijdleider. We leerden vooral dat een wedstrijdleider onafhankelijk dient te opereren en ruim van te voren in kennis gesteld moet worden van het chronologisch overzicht bij een baanwedstrijd en van de nodige details bij een cross – of wegwedstrijd. Op die manier kan de wedstrijdleider ruim van te voren zaken bijstellen, indien dat nodig is. Geldt dat nog steeds en zo ja, gebeurt het ook?

In de praktijk is de wedstrijdleider ( WL ) meestal lid van de organiserende vereniging en ga je dan moeilijk doen! Als verlengstuk van de organisatie krijgt de jury inclusief WL dikwijls pas op de dag van de wedstrijd de meeste details onder ogen. Te laat om nog allerlei zaken te veranderen, zoals een tijdschema aanpassen vanwege minder deelname dan verwacht en zodoende te veel dode momenten. Toch zou de wedstrijdleider in mijn ogen wel eens meer mogen ingrijpen.

Ik las afgelopen week een verslag over de 25 km wegwedstrijd in Hulst, waar door een onverharde dijk die door de regen nauwelijks begaanbaar was, diverse atleten vielen en geblesseerd raakten. Dat kan een WL voorkomen. Dezelfde geluiden hoorde ik van een paar aanwezigen bij de Den Inkelcross in december. Het parcours was door niet aangekondigde werkzaamheden op een paar plaatsen blijkbaar gevaarlijk met valpartijen tot gevolg. “Waarom grijpt de WL niet in”, liet een toeschouwer mij weten. En hoeveel keer lopen deelnemers nog steeds verkeerd bij een wedstrijd?

De taak van de WL is dus meer dan toezien op een goed wedstrijdverloop en het sturen van de overige juryleden. Van te voren kijken of alles veilig is. Het niet toelaten van hardlopers met een buggy of hond hoort daar ook bij. Controleren of het parcours goed af – en uitgezet is, zodat hardlopers de juiste route lopen. Bij extreme weersomstandigheden ( hitte, storm, onweer ) de juiste maatregelen nemen in overleg met organisatie. Bij de laatste Oosterscheldeloop hadden minstens 2 deelnemers toch zeker een waarschuwing moeten krijgen wegens inbreuk op de regels, maar men laat het allemaal gewoon toe. Heeft de functie van wedstrijdleider dan nog veel zin?

In het begin van dit verhaal heb ik verteld dat mijn opleiding tot wedstrijdleider dateert van ruim 40 jaar geleden. Als actief hardloper heb ik die functie maar mondjesmaat bekleed en bijscholing was niet aan de orde. Waarschijnlijk zijn er veel zaken veranderd. Misschien dat de huidige wedstrijdleiders eens kunnen reageren en precies uitleggen wat nu de taken en bevoegdheden zijn van een wedstrijdleider. Foto: dit moet een wedstrijdleider bij een wedstrijd dus verbieden.

Geen Commentaar

Geef Commentaar